Kontakt

Psykolog Camilla Hampen

Havbogade 50

6400 Sønderborg

+45 2724 3985

Du kan kontakte mig på psykolog@hampen.dk.


Jeg henstiller til at du i din første kontakt til mig undlader at oplyse personfølsomme data som f.eks cpr. nr.


Når jeg besvarer din mail, bruger jeg  Rmail, og ved at trykke på et link i min mail, kan du sende information som er sikker og krypteret.

SAMTYKKE


Alle klienter, der går til psykolog, skal underskrive en samtykkeerklæring.
Inden første samtale sender jeg dig en velkomstmail med vedhæftet samtykkeerklæring via Rmail, som du bedes underskrive elektronisk inden første samtale.


Erklæringerne rummer for det første information om de fire pligter, som jeg, ligesom alle andre autoriserede psykologer, er forpligtet til at følge i henhold til Psykologen. Det drejer sig om: journalpligt, opbevaringspligt, tavshedspligt og underretningspligt. Lad os tage dem én ad gangen:


Journalpligt betyder, at jeg skal skrive en journal om dig (eller dit barn), som skal indeholde forskellige oplysninger, såsom navn og adresse. Omvendt er der oplysninger, som journalen ikke må indeholde, som fx klienters seksuelle orientering.

Opbevaringspligt betyder, at jeg er forpligtet til at gemme og opbevare din journal i 5 år, fra den sidste samtale, du har hos mig. Du kan altså ikke selv bestemme, at nu vil du have din journal slettet. (Her står den danske Psykologlov over den europæiske Persondataforordning). Det betyder også, at når de fem år er gået, skal jeg destruere din journal (på en sikker måde, dvs. ikke bare smide den ud i skraldespanden).


Tavshedspligt betyder, at jeg ikke må fortælle andre om, hvad du og jeg taler om, ja, jeg må faktisk ikke engang oplyse andre om, at du går hos mig. Der kan være to undtagelser ift. dette: Dels har jeg lov at tale om mine klienter, når jeg modtager supervision; jeg skal bare sørge for at gøre det, uden at nævne dit navn eller andre oplysninger, der kan afsløre, hvem du er. For det andet kan det være, at du har fået samtalerne hos mig igennem en sundhedsforsikring, og her kan det være nødvendigt, at jeg i forbindelse med en ansøgning om en forlængelse af timeantallet, kort fortæller forsikringsselskabet om din sag. Det sidste giver du med din underskrift din tilladelse til.


Underretningspligt betyder, at hvis du fortæller mig, at du har tænkt dig at gøre skade på dig selv eller andre, så skal jeg fortælle det til andre, eksempelvis politi eller kommune.


For det andet indeholder samtykkeerklæringen din tilladelse til, at du eller dit barn må gå hos mig og modtage psykologisk behandling. Er der tale om et barn, skal begge forældre give tilladelse til behandlingen, uanset jeres status.

Bliver jeg af fx din kommune bedt om at udforme en udtalelse om dig, er jeg forpligtet til at skrive den. Du vil altid få mulighed for at læse og kommentere den, inden jeg sender den afsted. Her gælder et etisk princip, hvor jeg som psykolog altid søger dialogen med dig og ikke sender nogle oplysninger afsted, uden at du har givet din tilladelse hertil.Kontakt mig

Kontakt