Førstehjælp


Førstehjælp, alarmering og håndtering af akut opstået sygdom


Hvis en klient falder om eller bliver akut dårlig, følges vejledning fra genoplivning.dk


Første person, som når frem til klienten, tjekker for respons. Opnås dette ikke, tilkaldes hjælp.


1) Første person til stede begynder førstehjælp (person 1).


2) Næste person til stede (person 2) ringer til 112. Hvis relevant løber denne person efter hjertestarter.


3) Hvis der er 3 personer på klinikken, så ringer person 2 til 112, mens person 3 afhenter hjertestarter.


Hvis der kun er én person på klinikken, så følges figuren i reference 2: Dansk Råd for Genoplivning - Hjertelungeredning med AED.


1. RING OP - Hvis du ser et hjertestop, skal du straks ringe 1-1-2 eller få en anden til at gøre det. Når 1-1-2 modtager dit opkald, sender de hjælp afsted med det samme og vejleder dig i, hvordan du starter hjertelungeredning, indtil ambulancen når frem.


2. TRYK NED - Start hjertelungeredning med 30 hårde tryk i på brystkassen og to indblæsninger mund-til-mund. Sæt dig ned ved siden af personens brystkasse, placer dine hænder foldet på personens brystkasse og giv 30 hårde tryk efterfulgt af to indblæsninger mund-til mund. Gentag dette indtil hjælpen er fremme. Hvis der er flere til stede, kan I skiftes til at trykke på brystkassen.


3. GIV STØD - Brug en hjertestarter, hvis der er en til stede. Alle kan bruge en hjertestarter. Du skal bare tænde den og følge vejledningen
Psykolog Camilla Hampen har taget Dansk Førstehælpsråds Førstehjælpsbevis d. 11.04.2021.