Priser & afbudspolitik

Priser/Info


HVAD KOSTER DET?

Hvis du har en henvisning fra din læge kan du få tilskud fra sygesikringen. Dermed bliver din andel for første samtale kr. 453,22 og 377,92  for efterfølgende samtaler. Der forekommer takstændringer d. 01.04 og d. 01.10 hvert år.

Hvis du ikke har en henvisning, er prisen pr. privat konsultation. kr. 1200-.


Der er indgået en tillægsaftale til praksisoverenskomsten mellem Dansk Psykolog Forening og Danske Regioner om vederlagsfri psykologbehandling for unge.

Tillægsaftalen betyder, at der fra 1. juli 2018 vil iværksættes en forsøgsordning med vederlagsfri psykologhjælp til unge i alderen fra 18 til og med 24 år, der henvises med angst og depression.

Det betyder, at regionerne for disse aldersgrupper vil betale det fulde honorar for behandlingen, mens den unge ikke skal betale noget selv.


Hver konsultation varer 50 min.


HVORDAN BETALES?

Betaling foregår som udgangspunkt efter hver behandling med Visa/Dankort, kontant eller på Mobile Pay. Der betales hver gang du kommer.

Andre betalingsformer accepteres kun på betingelsen af, at der er indgået en skriftlig aftale med forsikringsselskab, arbejdsgiver, kommunen eller lignende om betaling.

Du kan også vælge at få tilsendt din faktura og betale senere, mod et mindre betalingsgebyr. Denne service håndteres af Melin Collectors.


SAMARBEJDE

Jeg har praksisoverenskomst med sygesikringen, og kan modtage patienter henvist gennem egen læge. Jeg samarbejder desuden med Prescriba Psykologisk Rådgivning, SOS International og Sønderborg Kommunes medarbejderordning.


HENVISNING OVER SYGESIKRINGEN

Når særlige vilkår foreligger, er der mulighed for at få en henvisning til psykolog hos din praktiserende læge.

Følgende personer kan få tilskud:

- røveri-, volds- og voldtægtsofre

- personer, der inden de fyldte 18 år har været ofre for incest eller andre seksuelle overgreb

- trafik- og ulykkesofre

- pårørende til alvorligt psykisk syge personer

- personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

- pårørende til personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom

- pårørende ved dødsfald

- personer, der har forsøgt selvmord

- kvinder, der, som følge af misdannelser eller lignende ved barnet, får foretaget provokeret abort efter 12. graviditetsuge

- personer med let til moderat depression 18 år og ældre

- personer der  lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD og er over 18 år.


Når du er henvist over sygesikringen betaler du selv 40% af honoraret. Der er op til 12 konsulationer på en henvisning.


Hvis du er medlem af Danmark, så giver de et tilskud til psykologsamtaler. VENTETID

Der er i øjeblikket lukket for tilgang indtil 29.02.2024.


AFBESTILLING

Afbud kun pr. SMS.  Afbud meddeles senest hverdagen før konsultationen mellem kl. 08.00-16.00. Har du en konsultationstid på en mandag meddeles afbud senest fredagen før, mellem kl. 08.00-15.00.

Ved udeblivelse eller for sent afbud opkræves udeblivelses-honorar på 350,- kr.


HVORFOR SVARER PSYKOLOGEN IKKE?

Jeg tilstræber, at svare på alle henvendelser indenfor en til to arbejdsdage. I ferietider svarer jeg ikke før jeg er tilbage fra ferie. Jeg svarer ikke på forespørgsler i weekender/aftener/helligdage. Jeg følger skolernes ferieår.TELEFON

Tlf.: 27 24 39 85


MAIL

psykolog@hampen.dk


FERIE

Jeg følger skolernes ferieår.